CHÀO MỪNG !

Chào mừng quý vị đến với Trung Tâm Hướng Dẩn Luật Pháp Hoa-Việt-Khmer-Lào.

Trung Tâm Hướng Dẩn Luật Pháp Hoa-Việt-Khmer-Lào đươc thành lập từ năm 1987 do Chương Trình Pháp Trợ ( Legal Aid Ontario) tài trợ.  Chúng tôi là một cơ quan pháp trợ cộng đồng chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho cư dân Toronto thuộc cộng đồng người Hoa, Việt, Khmer Lào có mức thu nhập thấp.

hình một nhóm người

Trang mạng này cung cấp thông tin về các dịch của chúng tôi trong các lĩnh vực luật pháp và các tài liệu pháp luật cơ bản trong những lãnh vực như quyền lợi của nhân công, người thuê nhà,  quyền hạn của cảnh sát, luật di trú và các lĩnh vực khác v.v.


Chúng tôi cộng tác với các cơ quan pháp trợ và tổ chức trong cộng đồng để tranh đấu cho quyền lợi bình đẳng trên pháp luật của cộng đồng.

Chúng tôi mong rằng những thông tin trên trang mạng này sẽ hửu ích cho quý vị.